SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
SORBISCHES  INSTITUT - SERBSKI  INSTITUT

Hybride Welten - Hybridne swěty


„Našoswět“ – „druhoswět“ (S. Rushdie), hranica mjez nimaj a jeje překročenja, jeje drjebjenje, mjezyrumy, mjezsobne zwiski, pak-pak- kaž tež a-konstelacije, nastaće nowych aliancow – kajke koncepty wo tym znajemy? Kajke socialne procesy, institucije, rumy, medije, kajcy akterojo a kajke politiske nahlady su při tym měrodajne? Kak wobchadźa so z diferencu a podobnosću, hinakosću a zwjazanosću w towaršnosćach? Z tutymi prašenjemi je diskusijne polo rjada narysnjene. Při tym móže so zapřijeće "hybridnych swětow" runje tak na etniju, narodnosć a teritorialnosć poćahować kaž na ród, generaciju, kubłanje abo powołanje, ale tež na wuměłske formy a medijowe swěty. Awtorojo a awtorki rjada chcedźa teoretiske a empiriske fakty zhromadźić a zwjazać, zo bychu z tym šěroku zjawnu debatu zmóžnili.

Dotal su wušli
zwjazk 4 Elka Tschernokoshewa/Udo Mischek (Hrsg.)
Beziehungsgeflecht Minderheit
Zum Paradigmenwechsel in der Kulturforschung/Ethnologie Europas
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2009
zwjazk 3 Elka Tschernokoshewa/Marija Jurić Pahor (Hrsg.)
Auf der Suche nach hybriden Lebensgeschichten
Theorie, Feldforschung, Praxis
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2005
zwjazk 2 Elka Tschernokoshewa/Dieter Kramer (Hrsg.)
Der alltägliche Umgang mit Differenz
Bildung – Medien – Politik
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2001
zwjazk 1 Elka Tschernokoshewa
Das Reine und das Vermischte
Die deutschsprachige Presse über Andere und Anderssein am Beispiel der Sorben
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2000
 

Skazanki přijimuje:

Smolerjec kniharnja
Sukelnska 27
D-02625 Budyšin
telefon: 03591 / 577288
e-mailka: buchhandlung@domowina-verlag.de
4. 12. 2015: Institutny dźeń 2015
Pjatk, dnja 4. decembra 2015, wot 14.00 do 17.00 hodź. w žurli Serbskeho domu w Budyšinje.
12.11.2015: Wuznamjenjenje za wědomostnicu SI
Trudli Malinkowej spožči so lětuše myto Concordia Historical Instituta w Saint Louis w staće Missouri
Ota Wićaz. Personalna bibliografija
Bibliographie der Veröffentlichungen von Otto Lehmann
zestajał: Franc Šěn
„momenty – DOKUMENTY“
Wustajeńca z dokumentariskimi fotami serbskeje Łužicy w 1950tych lětach ze zawostajenstwa Arnošta Černika
Jana Schulz: Bilingualer Spracherwerb im Witaj-Projekt
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT | Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6 | D-02625 Bautzen/Budyšin