SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
SORBISCHES  INSTITUT - SERBSKI  INSTITUT

Hybride Welten - Hybridne swěty


„Našoswět“ – „druhoswět“ (S. Rushdie), hranica mjez nimaj a jeje překročenja, jeje drjebjenje, mjezyrumy, mjezsobne zwiski, pak-pak- kaž tež a-konstelacije, nastaće nowych aliancow – kajke koncepty wo tym znajemy? Kajke socialne procesy, institucije, rumy, medije, kajcy akterojo a kajke politiske nahlady su při tym měrodajne? Kak wobchadźa so z diferencu a podobnosću, hinakosću a zwjazanosću w towaršnosćach? Z tutymi prašenjemi je diskusijne polo rjada narysnjene. Při tym móže so zapřijeće "hybridnych swětow" runje tak na etniju, narodnosć a teritorialnosć poćahować kaž na ród, generaciju, kubłanje abo powołanje, ale tež na wuměłske formy a medijowe swěty. Awtorojo a awtorki rjada chcedźa teoretiske a empiriske fakty zhromadźić a zwjazać, zo bychu z tym šěroku zjawnu debatu zmóžnili.

Dotal su wušli
zwjazk 4 Elka Tschernokoshewa/Udo Mischek (Hrsg.)
Beziehungsgeflecht Minderheit
Zum Paradigmenwechsel in der Kulturforschung/Ethnologie Europas
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2009
zwjazk 3 Elka Tschernokoshewa/Marija Jurić Pahor (Hrsg.)
Auf der Suche nach hybriden Lebensgeschichten
Theorie, Feldforschung, Praxis
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2005
zwjazk 2 Elka Tschernokoshewa/Dieter Kramer (Hrsg.)
Der alltägliche Umgang mit Differenz
Bildung – Medien – Politik
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2001
zwjazk 1 Elka Tschernokoshewa
Das Reine und das Vermischte
Die deutschsprachige Presse über Andere und Anderssein am Beispiel der Sorben
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2000
 

Skazanki přijimuje:

Smolerjec kniharnja
Sukelnska 27
D-02625 Budyšin
telefon: 03591 / 577288
e-mailka: buchhandlung@domowina-verlag.de
Nowy modul na stronje dolnoserbski.de
Informacije wo delnjoserbskim prawopisu su online
26.2.2015 14 hodź. Zjawny přednošk
„Mjeńšinowe koncepty we Weimarskej republice – Aspekty za kulturnopolitiski kontekst“
Maria Mirtschin
Visuelle Identifikationen. Aspekte der Bildfotografie bei den Sorben vom 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg
Ines Neumann
„Weil es eine sprechenswerte Sprache ist“. Einstellungen von Schülern des Niedersorbischen Gymnasiums Cottbus zur sorbischen Sprache und Kultur
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT | Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6 | D-02625 Bautzen/Budyšin