SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
SORBISCHES  INSTITUT - SERBSKI  INSTITUT

Witajće k nam! Witajśo k nam!

Willkommen auf der Homepage des Sorbischen Instituts!


 

BUDYŠIN

wobraz Serbskeho instituta w Budyšinje
Serbski institut
Dwórnišćowa 6
02625 Budyšin
tel.: (03591) 49 72 0
faks: (03591) 49 72 14
internet: www.serbski-institut.de
e-mail: si@serbski-institut.deWotewrjenske časy Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskeho kulturneho archiwa:
Póndźelu 8.00 – 15.30 hodź., wutoru 10.00 – 15.30 hodź., srjedu 8.00 – 15.30 hodź., štwórtk 10.00 – 18.00 hodź., pjatk 8.00 – 14.00 hodź.
 
Pjatk, dnja 4. 12 2015, budźetej biblioteka a archiw hač do 12.30 hodź. wotewrjenej.

 

WOTNOŽKA CHOĆEBUZ

wobraz Serbskeho domu w Choćebuzu
Augusta Bebelowa dróha 82
03046 Choćebuz
tel.: (0355) 48 576 482
faks: (0355) 48 576 494
e-mail: chosebuz@serbski-institut.de
 
4. 12. 2015: Institutny dźeń 2015
Pjatk, dnja 4. decembra 2015, wot 14.00 do 17.00 hodź. w žurli Serbskeho domu w Budyšinje.
12.11.2015: Wuznamjenjenje za wědomostnicu SI
Trudli Malinkowej spožči so lětuše myto Concordia Historical Instituta w Saint Louis w staće Missouri
Ota Wićaz. Personalna bibliografija
Bibliographie der Veröffentlichungen von Otto Lehmann
zestajał: Franc Šěn
„momenty – DOKUMENTY“
Wustajeńca z dokumentariskimi fotami serbskeje Łužicy w 1950tych lětach ze zawostajenstwa Arnošta Černika
Jana Schulz: Bilingualer Spracherwerb im Witaj-Projekt
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT | Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6 | D-02625 Bautzen/Budyšin