Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Witajśo k nam! Witajće k nam!

Willkommen auf der Homepage des Sorbischen Instituts!


wobraz Serbskego instituta w Budyšynje

BUDYŠYN

Dwórnišćowa 6
D-02625 Budyšin
tel.: (03591) 49 72 0
faks: (03591) 49 72 14

Wótwórjeńske casy:
» Serbska centralna biblioteka
» Serbski kulturny archiw

wobraz Serbskego domu w Chóśebuzu

WÓTNOŽKA CHÓŚEBUZ

Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
tel.: (0355) 48 576 482
faks: (0355) 48 576 494
cottbus@serbski-institut.de

Lětopis 2016/2 wujšeł

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin