Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Witajśo k nam! Witajće k nam!

Willkommen auf der Homepage des Sorbischen Instituts!


wobraz Serbskego instituta w Budyšynje

BUDYŠYN

Dwórnišćowa 6
D-02625 Budyšin
tel.: (03591) 49 72 0
faks: (03591) 49 72 14

Wótwórjeńske casy:
» Serbska centralna biblioteka
» Serbski kulturny archiw

Nowe wótwórjeński cas za biblioteku a archiw wót 1. 8. 2017

Pónjeźelu – srjody: 9.00 – 16.00 góź.
Stwórtk: 9.00 – 18.00 góź.

‎‎

wobraz Serbskego domu w Chóśebuzu

WÓTNOŽKA CHÓŚEBUZ

Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
tel.: (0355) 48 576 482
faks: (0355) 48 576 494
cottbus@serbski-institut.de

20. 6. 2017 Nowy projekt za pśeglědanje a zdigitalizěrowanje centralnych dokumentow serbskich pśitomnostnych stawiznow

Nowa pšawopisna kontrola za górnoserbšćinu online pśistupna

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin