Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

JОАNNА S​Z​С​Z​Е​РА​Ń​S​KА, M.A.


VITA
1994 do 2004studium polonistiki na Waršawskej uniwersiśe
1999 do 2008Centrum Badania Opinii Społecznej (Centrum slěźenja měnjenjow) we Waršawje
2012 do 2015Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz
wót 2014Chóśebuska wótnožka Serbskego instituta; projektowa sobuźěłaśerka

WOBŁUKI ŹĚŁABNOSĆI

  • biblioteka Chóśebuskeje wótnožki
  • tekstowy korpus

PUBLIKACIJE

Nastawki
  • Kobiety w życiu publicznym i rodzinie. Opinie Polaków i stan faktyczny w świetle badań socjologicznych (Žeńske we zjawnem žywjenju a we familiji. Měnjenja Pólakow a faktiski staw we swětle sociologiskich pśespytowanjow), w: Societas/Communitas nr 2(6) 2008, b. 147-164 (sobuawtorka: Mariola Piszczatowska)
  • Opinie i Diagnozy nr 6. Opinia społeczna o sytuacji kobiet w Polsce (Měnjenja a diagnozy nr. 6. Zjawne měnjenja wó situaciji žeńskich w Pólskej) CBOS, Warszawa 2007 (a dalšne)
  • Praca jako wartość (Źěło ako gódnota), w: K. Zagórski, M. Strzeszewski (wud.) POLSKA - EUROPA - ŚWIAT. Opinia publiczna w okresie integracji, CBOS, Warszawa 2005, b. 253-258 (sobuawtor: Michał Wenzel)
  • Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (Narodna identita Pólakow a zawupytnjenje narodnych a etniskich mjeńšynow w Pólskej), komunikat z badań CBOS, Warszawa 2005 (a dalšne)

Jubilej instituta

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Reformacija a etniskosć. Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu
» program

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin