Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

KAMIL ŠTUMPF, M.A.

VITA
1996 do 2001studium pódwjacornoslawistiskeje filologije (serbšćina, pólšćina) na Karlowej uniwersiśe w Praze
1998 do 1999studium pólskeje filologije na Jagiełłońskej uniwersiśe w Krakowje
1999 do 2000studium serbšćiny a pódwjacornosłowjańskeje filologije na uniwersiśe w Lipsku
2001 do 2002DAAD-stipendium na uniwersiśe w Lipsku
wót 2003lektor za dolno- a górnoserbsku praksu w Instituśe za sorabistiku
Lipsčańskeje uniwersity
2007 do 2011póstajenje zakładnych parametrow za koděrowanje powědaneje rěcy a metodow literariskeje transkripcije dolnoserbšćiny, literariskeje transkripcije awdijowych datajow w dolnoserbšćinje, napóranje wobšyrnego tekstowego korpusa za disertaciski projekt (wót 2010)
2009 do 2010projektowy sobuźěłaśeŕ Chóśebuskeje wótnožki Serbskego instituta, projekt: Internetowa wersija dolnoserbsko-nimskich słownikow (projekt z tśeśich srědkow)
wót 2010disertaciski projekt »Werbalny aspekt źinsajšnych dolnoserbskich dialektow« na uniwersiśe w Saarbrückenje (doktorski wóśc: prof. dr. Roland Marti)
wót 2011projektowy sobuźěłaśeŕ Chóśebuskeje wótnožki Serbskego instituta, projekt: Tekstowy korpus maminorěcneje (dialektalneje) dolnoserbšćiny (projekt z tśeśich srědkow, projektowy koordinator)
  
CłonkojstwoDolnoserbska rěcna komisija
  

WOBŁUKI ŹĚŁABNOSĆI

  • korpusowa linguistika
  • kompjuterowa a dokumentaciska linguistika
  • dokumentěrowanje wobgrozonych rěcow
  • dolnoserbska gramatika

Jubilej instituta

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Reformacija a etniskosć. Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu
» program

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin