Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Póžyconki w dolnoserbšćinje z wiźenja rěcneje typologije

We wobłuku slěźarskego projekta, kótaryž jo wótźělenje Maxa Planckowego instituta za ewolucionarnu antropologiju (Lipsk) iniciěrowało, dej se teke wobstatk póžyconkow w dolnoserbšćinje pśeslěźiś. W projekśe njejźo jano wó rozměru póžycowańskich procesow, ale teke wó pšašanje, do kótarych wobłukow słowoskłada se "cuze" słownistwo relatiwnje lažko zadobywa resp. w kótarych wobłukach se jano śěžko etablěrujo. Zakład za toś to, něźi 30 do 40 rěcow pó cełem swěśe wopśimjece, rěcy pśirownujuce slěźenje jo lisćina ca. 1500 leksikaliskich jadnotkow resp. wóznamow. Ze słowjańskich rěcow jo jano dolnoserbšćina zastupjona.

Źěła na projektowej datowej bance su se zakóńcyli 2007. Pśeglědowe wopisanje wó dolnoserbšćinje wózjawijo se nejskerjej 2009.

  • Hauke Bartels: Loanwords in Lower Sorbian. In: Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri (eds.) : Lexical borrowing in cross-linguistic perspective. Berlin: Mouton de Gruyter

Mimo togo jo wótmyslone, rěcne daty, kótarež su se we wobłuku mjazynarodnego projekta jano we formje datoweje banki spśistupnili, pśidatnje ako śišćany tekst k dispoziciji stajiś.

Pśedewześe stoj we wuskem tematiskem zwisku z Projektom "Wobstatk, pśidostawanja a wustarkanje nimskich póžyconkow w dolnoserbskej pisnej rěcy".

Wobźěłaŕ projekta: Dr. Hauke Bartels
Status: Pódlański projekt
Cas: 2. kwartal 2005 do 2008

Jubilej instituta

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Reformacija a etniskosć. Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu
» program

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin