Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Rěcywědna analyza dolnoserbskich pśisegow až do 1750

W sorabistiskich publikacijach jo dotychměst se wózjawił ceły rěd starych dolnoserbskich pśisegow. Wšake z nich słušaju k nejstaršym serbskim rěcnym pomnikam. Za historisku rěcywědu njejsu ale jano wažne dla swójogo starstwa, ale teke togodla, až daju se zwětšego dokradnje lokalizěrowaś. Wobšyrna linguistiska analyza pśisegow ale hyšći njeeksistěrujo, což ma w běgu projekta se změniś.

Wobźěłaŕ projekta: Fabian Kaulfürst
Status: pódlański projekt

Jubilej instituta

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Reformacija a etniskosć. Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu
» program

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin