Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Rewizije dolnoserbskeje Biblije

Wudaśe dolnoserbskego pśełožka Nowego Testamenta pśez Fabriciusa (1709) a pśełožk Starego Testamenta pśez Fryca (1796) stej wažnej etapje we wuwiśu dolnoserbskeje pisneje rěcy. Wobej teksta twóritej mimo togo zakład dalšnych edicijow dolnoserbskeje Biblije až k slědnemu cełkownemu wudaśu tejesameje w lěśe 1868. W projekśe stej se pśirownałej teksta Fabriciusa a Fryca z rewizijami Šyndlarja (1821/1824) a Tešnarja (1860/1868). Pśespytowali su se mimo ortografiskich diferencow wósebnje změny we wobłuku leksiki, fonetiki a morfologije. Na taki part su se mógali pokazaś a dokumentěrowaś wšake wuwiśowe schójźeńki norměrowanja dolnoserbskeje pisneje rěcy.

wobźěłaŕ projekta: Dr. Fabian Kaulfürst

Jubilej instituta

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Reformacija a etniskosć. Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu
» program

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin