Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Walenca w dolnoserbšćinje. Korpusowolinguistiska analyza (disertaciski projekt)

Walencna teorija zabjerjo južo wjele lět wažne město pśi praktiskem wopisowanju rěcy ako teke w leksikografiji. Toś ten wliw wótbłyšćujo se mj. dr. we tom, až glěda se w modernych gramatikach wěcej na walencu, pótakem na zamóžnosć słowa, aktanty na se wězaś, a jeje konkretne wustatkowanja w jadnotliwych rěcach. Za dolnoserbšćinu dajo jano zachopki takego wopisowanja.
Disertaciski projekt co wujasniś, kak móžo se walenca typiskich dolnoserbskich werbow, adjektiwow a substantiwow wopisowaś, kake walencne mustry eksistěruju, kake mechanizmy statkuju pśi pśiroźenju, rozšyrjenju a ewtl. redukciji walency a kaku rolu grajo pśi tom rěcny kontakt z nimšćinu.

projektowa sobuźěłaśerka: Franciska Šulcojc

Nowe wudaśe: Spise Serbskego instituta 64

Lubina Malinkowa "Um der Wenden Seelenheyl hochverdient ─ Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf"

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin