Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Wobstatk, pśidostawanja a wustarkanje nimskich póžyconkow w dolnoserbskej pisnej rěcy (1848 do 1918)

Na zakłaźe 1848 załožonego tyźenika Bramborski Serbski Casnik ma se wobstatk leksikaliskich póžyconkow z nimšćiny (resp. pśez nimšćinu pósrědnjonych) w dolnoserbskej pisnej rěcy toś togo casa registrěrowaś a pód aspektom změnow (pśidostawanje, wustarkanje a narownanje) pśeslěźowaś.

Publikacije we wobłuku projekta:
  • 2006: Wordowaś: Wó ranych wopytach wutłocowanja póžyconki. In: Lětopis 53 (2006) 2, S. 90-103 (nimska wersija ako PDF)
  • 2008 : Konkurrierende Passivkonstruktionen in der niedersorbischen Schriftsprache. Ein Beispiel für Sprachwandel durch Purismus. Abstract in PDF.

Pśedewześe stoj we wuskem tematiskem zwisku z projektom "Póžyconki w dolnoserbšćinje z wiźenja rěcneje typologije".

Projektbearbeiter: Dr. Hauke Bartels
Status: Nebenprojekt
Cas: wót III/2004

Jubilej instituta

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Reformacija a etniskosć. Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu
» program

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin