Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Wutwarjowanje elektroniski cytajobnego tekstowego korpusa dolnoserbskeje pisneje rěcy

W slědnych lětach mócnje forsěrowane wutwarjowanje elektroniski cytajobnego tekstowego korpusa jo wjelgin wažny za pśichodne pśeslěźowanje dolnoserbskeje pisneje rěcy. To pśitrjefijo śim wěcej pśed slězynu, až wóteběraju glědajucy na akutne wobgrozenje eksistency dolnoserbšćiny móžnosći źěła z maminorěcnymi informantami. Teke glědajucy na historisko-dokumentěrujucy słownik dolnoserbšćiny, kótaryž se pśigótujo, twóri korpus nejwažnjejšy zakład.

Korpus wopśimjejo tuchylu něźi 15 milionow běžecych słownych formow (tokenow). Jo planowane, jen pó źěłach w interneśe spśistupniś.
Wót lěta 2016 pókšacujo se źěło na korpusoma pisneje dolno- a górnoserbšćiny w jadnom projekśe: Tekstowej korpusa dolno- a górnoserbšćiny.

Nawjedowaŕ projekta: Dr. Hauke Bartels
Sobuźěłaśeŕ: Fabian Kaulfürst

Jubilej instituta

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Reformacija a etniskosć. Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu
» program

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin