Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

SERBSKI INSTITUT / SORBISCHES INSTITUT


Serbski institut / Sorbisches Institut w Budyšynje pśepytujo rěc, stawizny a kulturu Serbow w Dolnej a Górnej Łužycy w zachadnosći a pśibytnosći. Wón zběra a archiwěrujo k tomu notne materialije, pśigótujo je za wědomnostne slěźenje a spśistupnja je rownocasnje zjawnosći. Mimo togo su interdisciplinarne slěźenja instituta wusměrjone na aktualne połoženje, na wósebnosći a pśirownowanje małych rěcow a kulturow w Europje. Sobuźěłaśerje wopytuju kulturnu a rěcnu praksu Serbow we wobyma Łužycoma ze swójimi móžnosćami pódpěrowaś.

Serbski institut ze sedłom w Budyšynje a wótnožku w Chóśebuzu jo se wutwórił k 1. januarjoju 1992 wót Lichotnego stata Sakska gromaźe z krajom Bramborska. Pó swójej pšawniskej formje jo wón zapisane towaristwo. Jogo tradicije ako zwenkauniwersitarne slěźenišćo złožuju se na Institut za serbski ludospyt, kótaryž jo se załožył w lěśe 1951 a jo pśisłušał wót 1952 do 1991 Nimskej akademiji wědomnosćow (wót 1972: Akademiji wědomnosćow NDR).

Serbski institut kooperěrujo z drugimi wědomnostnymi institucijami w tu- a wukraju. Jogo fachniki wugbaju wucbne nadawki na uniwersitach a wusokich šulach. Kužde druge lěto wugótujo institut mjazynarodny prozdninski kurs za serbsku rěc a kulturu.

2.12.2017 Konferenca „Transformacija Łužyce ̍ pó wuglu ̍ a Serby“

Nowe wudaśe: Spise Serbskego instituta 64

Lubina Malinkowa "Um der Wenden Seelenheyl hochverdient ─ Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf"

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin