Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Přiswojenje rěče we WITAJ-projekće
Wědomostne přepytowanja procesa zažneho přiswojenja serbšćiny a němčiny dotal njepředleža. Praktiske přesadźenje modeloweho projekta Witaj po bretoniskim přikładźe, kotrehož zaměr je přiswojenje serbšćiny jako druha rěč z pomocu nałožowanja metody imersije, je zajim wědomostnikow zbudźił. Z tuteje přičiny je so projekt koncipował, kotryž přepytuje zažne pasiwne a aktiwne přiswojenje serbšćiny pod specifiskimi wuměnjenjemi serbsko-němskeje dwurěčnosće. Za projekt wolena systematika orientuje so na dotalnych wopisowanjach procesow přiswojenja rěčow (přir. E. Oksaar, H. Wode, K. Meng) a předstaja wotběh rěčneho wuwića dźěsća (wuwiće rěčnych strukturow fonetiki/fonologije, semantiki, leksiki, morfologije a syntaksy). Předstajenje procesa přiswojenja rěčow njewobkedźbuje jenož linguistiske problemy, ale zapřija a wobkedźbuje tohorunja psycho-, socio- a paralinguistiske prašenja (na př. čehodla so pola dźěći wěste typy zmylkow stajnje zaso wospjetuja, w kotrym rjedźe sej wone gramatiske kategorije přiswojeja abo hač su wěste principy přiswojenja přinarodźene). Wšě mjenowane prašenja maja so na zakładźe konkretnych procesow přiswojenja serbšćiny a němčiny přepytować. Z tuteje přičiny je so we wubranych Witaj-skupinach kaž tež Witaj-pěstowanjach empiriski material nazběrał, na kotrehož wuhódnoćenju přepytowanje we hłownym bazuje. Zaměr projekta wobsteješe w tym, wotběh přewšo kompleksneho procesa přiswojenja wobeju rěčow kaž tež rěčnu bilingualnu praksu analyzować a z kwalitatiwneje a kwantitatiwneje analyzy empiriskeho materiala wědomostny zakład za optiměrowanje konceptow procesa přiswojenja rěčow w modelowym projekće Witaj formulować, na př. metodisko-didaktiske doporučenja za kubłarki. Wuslědki studije so we separatnej monografiji publikuja, kotraž je tuchwilu w ćišću.

Wobdźěłarka: Jana Šołćina

Monografija: Bilingualer Spracherwerb im Witaj-Projekt (Spisy Serbskeho instituta; 60)

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin