Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

BLOG „Lausitz – Łužica – Łužyca“


Łužiske regionalne stawizny na web 2.0

Z blogom „Lausitz – Łužica – Łužyca“ posrědkuje Serbski institut regionalne stawizny a kulturu. Na online-platformje so wotnětka w swobodnym slědźe přinoški z aktualneho krajowědno-sorabistiskeho slědźenja šěrokemu publikumej spřistupnja. Tematisce měri so blog na geografiske połoženje Łužicy mjez Němskej, Čěskej a Pólskej, mjez słowjanskim a němskim rěčnym rumom kaž tež mjez srjedźnej a wuchodnej/wuchodosrjedźnej Europu. Nastawki, eseje a historiske dokumenty z najwšelakorišich dobow maja zajim za sorabistiske slědźenje a regionalne stawizny budźić a wuwědomjenje historiskeje mostoweje funkcije Hornjeje a Delnjeje Łužicy spěchować.
Koncept bloga je so w Serbskim instituće w interdisciplinarnym slědźerskim wobłuku „Poćahi a splećenja“ wuwił. Jedne z wobsahowych ćežišćow leži tohodla na polu serbskich stawiznow, z tutoho wuchadźišća wobhladuja so transnacionalne a transkulturne stawizny poćahow a splećenjow we Łužicy.

Namakaće ju pod internetowej adresu: lausitz.hypotheses.org

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin