Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Datowa banka geografiskich eksonymow


Budźe so dale na datowej bance dźěłać?

Wšitke móžnosće datoweje banki njejsu dotal połnje wučerpane, na tym so dale dźěła. Tak dodamy w přichodnym času dalše wotkazy, kotrež měli wužitk datoweje banki zwyšić.
Sobudźěłaćerce Serbskeho instituta Sonja Wölkowa a Anja Pohončowa hladatej dale datowu banku a wudospołnjatej ju po potrjebje. Prosymy tuž tež wužiwarjow wo to, zo bychu nas na pobrachowace mjena skedźbnili.

« wróćo

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin