Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Dwě hornjoserbskej cyrkwinskej agendźe ze 17. lětstotka
Předmjet projekta stej dwaj dotal njewozjewjenej rukopisaj ze 17. lětstotka. T. mj. Hornjowujezdźanska agenda bu hižo w 19. lětstotku namakana, Michał Hórnik wozjewi w ČMS 1869 krótke wopisanje a někotre wućahi; po 2. swětowej wójnje płaćeše tekst jako zhubjeny, wobdźěłarka projekta pak jón w tachantskim archiwje zaso wuslědźi. Druhi rukopis dósta so 2010 do wobsydstwa Serbskeho kulturneho archiwa, jeho spisar bě Měrćin Cichorius, farar w Bukowje pola Złeho Komorowa.
Wobaj tekstaj stej zawjazanej a zdźěla zapisanej do eksemplarow samsneje němskeje ćišćaneje cyrkwinskeje agendy z lěta 1658. Wonej matej drje so hišće před wudaćom ćišćaneje hornjoserbskeje cyrkwinskeje agendy (1696) datować a pokazuja znamjenja dweju wšelakeju dialektneju zakładow. Předewšěm druhi z mjenowaneju rukopisow skića nowe kulturnohistoriske dopóznaća wo róli Wojerec. Předwidźane je wudaće transkkripcije wobeju tekstow přewodźane wot rěčneje analyzy. Tak matej so tutej dotal znatej rukopisaj šěršemu publikumej spřistupnić. Zdobom budźe edicija přinošk k stawiznam hornjoserbšćiny w 17. lětstotku.

Wobdźěłarka: Sonja Wölkowa

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin