Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Hornjoserbska frazeologija
Po wozjewjenju třirěčneho „Hornjoserbskeho frazeologiskeho słownika“ so dźěło na datowej bance frazeologizmow pokročuje. Wobstatk datow so běžnje přez ekscerpciju a wuhódnoćenje tekstoweho korpusa rozšěrja a w interneće spřistupnja. Jako dalši wuslědk nasta na bazy frazeologiskeho słownika ilustrowana frazeologiska přiručka za dźěći (ca. 300 wobrotow) jako jednorěčny słownik, kiž ma znajomosć hornjoserbskeje frazeologije pola młodych čitarjow spěchować. Za realizaciju tutoho na praksu wusměrjeneho projekta wužiwachu so nazhonjenja, kiž zdobychu so při wobdźěłanju frazeologiskeho słownika.

Wobdźěłarka: Sonja Wölkowa

Přisłušne publikacije:

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin