Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Hornjoserbska awtomatiska prawopisna kontrola – pruwowanje kwality (BZ, projekt za srědki třećich)

Wot lěta 2009 dźěłataj informatikarjej Bernhard Baier (Statny zawod za sakske informatiske posłužby) a Wito Bejmak (swobodny softwareowy architekt) na hornjoserbskim prawopisnym modulu za Microsoft Office kaž tež Open/LibreOffice. Zakład za to twori w Hornjoserbsko-němskim słowniku Pawoła Völkela (5. nakład, 2005) kodifikowany hornjoserbski słowoskład kaž tež nowo wuwity morfologiski generator. W februarje 2014 dojednachu so trěbne kročele za pruwowanje kwality. Tute měješe so w Serbskim instituće a w Rěčnym centrumje Witaj předewšěm z pomocu testoweho zasadźenja zwoprawdźić. Při tym pak so pokaza, zo so na tute wašnje njehodźi docpěć efektiwna korektura systematisce wustupowacych zmylkow, ale zo je za to trěbna zaměrna rewizija definicijow fleksiskich klasow we wobłuku morfologiskeho generatora. Tole je móžne z wozjewjenjom generatora w interneće (awgust 2014) a pomina sej specifisku linguistisku kompetencu. Hladajo na zdobom so wotměwace wobdźěłanje gramatiskich přehladow za němsko-hornjoserbski słownik (DOW ) nastawaja při tym efekty synergije.

Wobdźěłarka:
Sonja Wölkowa, Wito Bejmak, Richard Bigl, Měrćin Bałcar

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin