Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Hybride Welten - Hybridne swěty


„Našoswět“ – „druhoswět“ (S. Rushdie), hranica mjez nimaj a jeje překročenja, jeje drjebjenje, mjezyrumy, mjezsobne zwiski, pak-pak- kaž tež a-konstelacije, nastaće nowych aliancow – kajke koncepty wo tym znajemy? Kajke socialne procesy, institucije, rumy, medije, kajcy akterojo a kajke politiske nahlady su při tym měrodajne? Kak wobchadźa so z diferencu a podobnosću, hinakosću a zwjazanosću w towaršnosćach? Z tutymi prašenjemi je diskusijne polo rjada narysnjene. Při tym móže so zapřijeće "hybridnych swětow" runje tak na etniju, narodnosć a teritorialnosć poćahować kaž na ród, generaciju, kubłanje abo powołanje, ale tež na wuměłske formy a medijowe swěty. Awtorojo a awtorki rjada chcedźa teoretiske a empiriske fakty zhromadźić a zwjazać, zo bychu z tym šěroku zjawnu debatu zmóžnili.

Dotal su wušli
zwjazk 8Ines Keller/Fabian Jacobs (Hrsg.)
Das Reine und das Vermischte – 15 Jahre danach
Festschrift für Elka Tschernokoshewa
Münster-New York: Waxmann 2015
396 Seiten, broschiert, mit Grafiken von Maja Nagel
zwjazk 7Elka Tschernokoshewa/Ines Keller/Fabian Jacobs (Hrsg.)
Einheit in Verschiedenheit
Kulturelle Diversität und gesellschaftliche Teilhabe von Minderheiten auf dem Prüfstand
Münster-New York: Waxmann 2015
240 Seiten, broschiert, mit Grafiken von Maja Nagel
zwjazk 6Elka Tschernokoshewa/Fabian Jacobs (Hrsg.)
Über Dualismen hinaus
Regionen – Menschen – Institutionen in hybridologischer Perspektive
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2013
334 S., mit Grafiken von Maja Nagel
zwjazk 5Elka Tschernokoshewa/Ines Keller (Hrsg.)
Dialogische Begegnungen
Minderheiten – Mehrheiten aus hybridologischer Sicht
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2011
346 S., mit Grafiken von Maja Nagel
zwjazk 4Elka Tschernokoshewa/Udo Mischek (Hrsg.)
Beziehungsgeflecht Minderheit
Zum Paradigmenwechsel in der Kulturforschung/Ethnologie Europas
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2009
150 S.
zwjazk 3Elka Tschernokoshewa/Marija Jurić Pahor (Hrsg.)
Auf der Suche nach hybriden Lebensgeschichten
Theorie, Feldforschung, Praxis
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2005
296 S., 3 Abbildungen
zwjazk 2Elka Tschernokoshewa/Dieter Kramer (Hrsg.)
Der alltägliche Umgang mit Differenz
Bildung – Medien – Politik
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2001
206 S.
zwjazk 1Elka Tschernokoshewa
Das Reine und das Vermischte
Die deutschsprachige Presse über Andere und Anderssein am Beispiel der Sorben
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2000
199 S.

Skazanki přijimuje:

Smolerjec kniharnja
Sukelnska 27
D-02625 Budyšin
telefon: 03591 / 577288
e-mailka: buchhandlung@domowina-verlag.de

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin