Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Datowa banka geografiskich eksonymow


Kak je datowa banka natwarjena?

Wužiwar móže pytać za serbskim abo němskim wotpowědnikom mjena za wěsty geografiski objekt. Druhdy eksistuja při tym w serbšćinje warianty. Gramatiske informacije su podate, hdyž so serbski wotpowědnik regularnje njedeklinuje abo hdyž chcemy na gramatiske wosebitosće skedźbnić. Za serbskim wotpowědnikom steji w spinkomaj typ objekta, na přikład stat, dźělny stat, přisłušnik/přisłušnica ludu resp. wobydler, krajina, region, dolina, hłowne město, horiny, morjo atd. resp. rěčny kriterij kaž adjektiwiska wotwodźenka. K hrubej orientaciji podawamy nimo toho kontinent, stat resp. region. Pola dźělnych statow je wotkaz na nadrjadowany stat, pola hłowneho města wotkazuje so na stat atd.

« wróćo

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin