helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
wuhlowa-jama-2_HPm_wurezk.100637-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

PROJEKTY - KULTURNE WĚDOMOSĆE


Slědźerske ćežišćo "Poćahi a splećenja"

 • Splećenja mjez Hornjej a Delnjej Łužicu w 20. lětstotku z delnjoserbskeje perspektiwy
 • Serbja, Němcy, cuzbnicy. Dwurěčna Hornja Łužica we wójnje 1939 do 1945
 • Žiwjenske wuměnjenja a wšědna kultura we Łužicy w "dobje diktaturow" 1933 do 1989/90
 • Jedyn kraj, wjele ludow: transkulturalita w zažnonowowěkowskim stawiznopisu Łužicy

Slědźerske ćežišćo "Žiwjenske wašnja w 21. lětstotku"

  • Kulturne herbstwo w přeměnjenjach. Wuskutki aktualnych transformaciskich procesow na přikładźe towarstwoweho žiwjenja w dwurěčnej Łužicy
  • Žiwjenske wašnja a strategije sebjezawěsćenja "serbskich wuměłcow‎ a wuměłčow"
  • Sociolinguistiske faktory a jich wliw na rěčne biografije dwu- a wjacerěčnych wobydlerjow Hornjeje a Delnjeje Łužicy
  • Kulturna wěstota a komunalne samopostajenje w serbskim sydlenskim rumje
  • Serbska identita a kultura w kónčinje Zły Komorow/Gródk (třeće srědki)
  • Wot kulturnych resursow k ekonomiskim strategijam. Etniske mjeńšiny we wjesnych regionach (třeće srědki)
  • Serbskej rěči: rewitalizaciske pospyty w rozdźělnymaj politiskimaj systemomaj (třeće srědki)
  • Nawrót wjelkow. Kulturno-antropologiske studije „wjelčeho manage­menta“ w Němskej (asociěrowany projekt třećich srědkow)

 • Jednotliwe projekty

  • Studije k róli serbsko-protestantiskeho duchownstwa w zažnym nowowěku
  • Wuskutki reformacije na Serbow
  • Žónske demony w serbskich powěsćach
  • "Wjes so měnja a my z njej": fotografiske refleksije z "Delan"
  • Datowa banka: Serbske kultury wšědneho dnja
  • Inwentarizacija serbskich kulturnych pomnikow w Braniborskej
  • Biografiske zakładne slědźenje

  21.02.2018 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

  3. měrc 2018 - Dźeń wotewrjenych durjow w Serbskim kulturnym archiwje a Serbskej centralnej bibliotece

  Archiw a biblioteka přeprošujetej na wjedźenje w serbskej a němskej rěči kaž tež na předstajenje historiskeho filma wo brigadowanju a twarje Serbskeho domu.

  19.-21. apryl 2018 konferenca Slědźerski design 4.0

  ISGV w Drježdźanach z přinoškami Serbskeho instituta

  Lětopis 2017/2 wušoł

  Z přinoškami mjezynarodneje konferency "Dimensije kulturneje wěstoty pola etniskich a rěčnych mjeńšinow" 2016

  13.-28. julija 2018 Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu

  Přizjewjenja wotnětka móžne

  Marie Skłodowska-Curie Actions

  SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
  Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
  D-02625 Bautzen/Budyšin