Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

PROJEKTY - Kulturne wědomosće


Slědźerske ćežišćo "Poćahi a splećenja"

 • Splećenja mjez Hornjej a Delnjej Łužicu w 20. lětstotku z delnjoserbskeje perspektiwy
 • Serbja, Němcy, cuzbnicy. Dwurěčna Hornja Łužica we wójnje 1939 do 1945
 • Žiwjenske wuměnjenja a wšědna kultura we Łužicy w "dobje diktaturow" 1933 do 1989/90
 • Jedyn kraj, wjele ludow: transkulturalita w zažnonowowěkowskim stawiznopisu Łužicy

Jednotliwe projekty

 • Studije k róli serbsko-protestantiskeho duchownstwa w zažnym nowowěku
 • Wuskutki reformacije na Serbow
 • Žónske demony w serbskich powěsćach
 • "Wjes so měnja a my z njej": fotografiske refleksije z "Delan"
 • Datowa banka: Serbske kultury wšědneho dnja
 • Inwentarizacija serbskich kulturnych pomnikow w Braniborskej
 • Biografiske zakładne slědźenje

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin