Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Lud bjez stata. Serbske stawizny wot spočatkow hač do přitomnosće

W stawizniskim slědźenju Serbskeho instituta stejitej 19. a 20. lětstotk w srjedźišću. Přiwšěm matej so starše historiske epochi tohorunja wobkedźbować. Wjace hač 20 lět po stawizniskim přehledźe Pětra Kuncy “Krótke stawizny Serbow” (1995) chce projektowy wobdźěłar nowy a wobšěrniši přehlad serbskich stawiznow předpołožić, w kotrymž so na němsko-serbske splećenja runje tak pokazuje kaž na słowjanske a nutřkownoserbske poćahi. W srjedźišću steji situacija małeho ludu, kotryž w swojich stawiznach ženje njeje wutworił swójski stat.

Wobdźěłar: dr. Edmund Pjech

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin