Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

М​А​R​С​І​N S​Z​С​Z​Е​Р​А​Ń​S​K​І, M.A.

ŽIWJENJOBĚH
1995 do 2002studij južnosłowjanskeje filologije (serbišćina) na Waršawskej uniwersiće
1999 do 2000studij serbšćiny Lipšćanskej uniwersiće (stipendij Załožby za serbski lud)
wot 2009projektowy sobudźěłaćer Serbskeho instituta

DŹĚŁOWE WOBŁUKI

  • Leksikografija
  • Kompjuterowa analyza a předźěłanje tekstow
  • Programěrowanje a wuwiwanje internetowych poskitkow

PUBLIKACIJE

Online-publikacije a wuslědki online-projektow

Nastawki
  • Modelowanie danych do słownika elektronicznego na przykładzie artykułów słownika A. Muki, w: В. Моторний, D. Scholze (Hrsg.), Питання сорабістики / Prašenja sorabistiki – Матеріали XIII Міжнародного сорабістичного семінару, 7-8 жовтня 2012 р., Львів-Budyšin 2012, s. 26–61
  • Próba rekonstrukcji łużyckiego rozwoju prasłowiańskich grup pŕ, tŕ, kŕ w świetle zapisów Mikołaja Jakubicy, w: T. Jaworski, W. Pyżewicz, (wud.), Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy – Zielonogórskie Studia Łużyckie nr 3, Zielona Góra 2001, s. 107-116 (sobuautorka: E. Siatkowska); a w: E. Siatkowska, Studia Łużycoznawcze, Warszawa 2000

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin