helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

М​А​R​С​І​N S​Z​С​Z​Е​Р​А​Ń​S​K​І, M.A.

ŽIWJENJOBĚH
1995 do 2002studij južnosłowjanskeje filologije (serbišćina) na Waršawskej uniwersiće
1999 do 2000studij serbšćiny Lipšćanskej uniwersiće (stipendij Załožby za serbski lud)
wot 2009projektowy sobudźěłaćer Serbskeho instituta

DŹĚŁOWE WOBŁUKI

  • Leksikografija
  • Kompjuterowa analyza a předźěłanje tekstow
  • Programěrowanje a wuwiwanje internetowych poskitkow

PUBLIKACIJE

Online-publikacije a wuslědki online-projektow

Nastawki
  • Modelowanie danych do słownika elektronicznego na przykładzie artykułów słownika A. Muki, w: В. Моторний, D. Scholze (Hrsg.), Питання сорабістики / Prašenja sorabistiki – Матеріали XIII Міжнародного сорабістичного семінару, 7-8 жовтня 2012 р., Львів-Budyšin 2012, s. 26–61
  • Próba rekonstrukcji łużyckiego rozwoju prasłowiańskich grup pŕ, tŕ, kŕ w świetle zapisów Mikołaja Jakubicy, w: T. Jaworski, W. Pyżewicz, (wud.), Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy – Zielonogórskie Studia Łużyckie nr 3, Zielona Góra 2001, s. 107-116 (sobuautorka: E. Siatkowska); a w: E. Siatkowska, Studia Łużycoznawcze, Warszawa 2000

21.02.2018 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

3. měrc 2018 - Dźeń wotewrjenych durjow w Serbskim kulturnym archiwje a Serbskej centralnej bibliotece

Archiw a biblioteka přeprošujetej na wjedźenje w serbskej a němskej rěči kaž tež na předstajenje historiskeho filma wo brigadowanju a twarje Serbskeho domu.

19.-21. apryl 2018 konferenca Slědźerski design 4.0

ISGV w Drježdźanach z přinoškami Serbskeho instituta

Lětopis 2017/2 wušoł

Z přinoškami mjezynarodneje konferency "Dimensije kulturneje wěstoty pola etniskich a rěčnych mjeńšinow" 2016

13.-28. julija 2018 Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu

Přizjewjenja wotnětka móžne

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin