Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Narodne mjeńšiny, přiroda a wobswět
... su wosebje charakteristiske zapřijeća za 20. lětstotk. Stawizniska wědomosć je so častodosć z poměrom naroda a narodneje mjeńšiny kaž tež z poměrom naroda a přirody zaběrała. Kotru rólu pak hraje identifikacija za narodnu mjeńšinu při wobchadźe z přirodnymi resursami, z přirodu a wobswětom? Su narodne mjeńšiny hinaše poćahi k přirodźe wuwiwali hač wotpowědny wjetšinowy narod? Kak hódnoćachu wjetšinowe narody poćahi narodnych mjeńšin k přirodźe a wobswětej a kotre konsekwency měješe tole za wobchad z „mjeńšinowymi naturami“? Projekt wěnuje so tutym prašenjam. W přirunanju z druhimi mjeńšinami chce wobdźěłarka poměr Łužiskich Serbow k přirodźe a wobswětej w 19. a 20. lětstotku přepytować a při tym wobłuki hospodarstwa, administratiwneho rozrjadowanja kaž tež přirodo- a wobswětoškita wobswětlić.

Wobdźěłarka: Jana Piňosová

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin