Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Němsko-hornjoserbski słownik
W lětomaj 1989/1991 wuńdźe Němsko-hornjoserbski słownik, wuwity w Instituće za serbski ludospyt wot H. Jenča, F. Michałka a I. Šěrakoweje. Towaršnostne změny po politiskim přewróće 1989/90 wuwołachu intensiwne dalewuwiće słowoskłada hornjoserbšćiny. Wo tym swědči mjez druhim 2006 wudaty „Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki“ (H. Jenč, A. Po¬hončowa, J. Šołćina). Z nowym němsko-hornjoserbskim słownikom reagujemy na žadanja praksy za aktualnym wobšěrnym cyłkownym słownikom. Při tym ma so słowoskład wšitkich nowšich słownikow z hornjoserbskim podźělom zapřijeć. Hladajo na dale a wjetši wuznam nowych medijow za serbsku rěčnu praksu přistupnosć słownika w interneće ćim wažniša. Leksikografisce a technisce orientuje so Němsko-hornjoserbski słownik (DOW) na Němsko-delnjoserbskim słowniku. W projekće "Přihotowanje koordinowaneho wopisanja delnjo- a hornjoserbskeho słowoskłada " stworja so za to zakłady.

Wobdźěłarki: Sonja Wölkowa (nawod), Anja Pohončowa , Jana Šołćina

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin