Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Postajenje wuknjenskich zaměrow za předmjet serbšćina (projekt za srědki třećich)
W lěće 2001 zawjedźechu so na sakskich zakładnych šulach dwurěčne serbsko-němske rjadownje jako projekt. Za wuspěšne přesadźenje a dalewjedźenje tutoho koncepta a zdobom za certifikaciju docpětych wukonow su postajenja wuknjenskich zaměrow – diferencowane po jednotliwych niwowach wobknježenja rěče – za dźěći kaž tež za dorosćenych njewobeńdźomne. Jako zakład za to słuži Zhromadny europski referencny ramik za rěče (ZER). Tute dźěło słuži eficiency, transparency, koherency a fleksibiliće posrědkowanja a nawuknjenja serbšćiny. Z pomocu frekwenčnych analyzow a na bazy analyzy rěčnych znajomosćow w pěstowarnjach, kotrež kubłaja maćernorěčne serbske dźěći, zestajeja so słowne lisćiny. Tute maja so wučerjam, kubłarjam, zestajerjam wučbnych planow, nawodam rěčnych institucijow, awtoram wučbnicow a pruwowanskim komisijam jako trěbny instrumentarij k dispoziciji stajić.
Dokelž wuwučuje so hornjoserbšćina jako maćerna, druha a cuza rěč, je diferencowanje docpětych rěčnych niwowow do A1, A2, B1, B2, C1 a C2 trěbne. Najprjedy so postajenje wuknjenskich zaměrow w hornjoserbšćinje spřihotuje a w druhej fazy ma so nadawk na delnjoserbšćinu rozšěrić. Projekt je wusko zwjazany z projektom „Přiswojenje serbšćiny we Witaj-projekće”. Přez wothłosowanje postupowanja we wobłuku zběranja datow ma so přirunajomosć zaručić.

Wobdźěłarka: Ludmila Budarjowa

2.12.2017 Konferenca „Transformacija Łužicy ̍ po wuhlu ̍ a Serbja“ w Choćebuzu

Nowe wudaće: Spisy Serbskeho instituta 64

Lubina Malinkowa "Um der Wenden Seelenheyl hochverdient ─ Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf"

24.10.2017 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin