Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Přihotowanje internetoweho portala wo hornjoserbšćinje


Za delnjoserbšćinu steji wot lěta 2003 rěčny portal dolnoserbski.de/niedersorbisch.de online k dispoziciji, prěnjotnje jako platforma za prezentaciju Němsko-delnjoserbskeho słownika, kotraž so wot lěta 2010 postupnje wudospołnja z dalšimi poskitkami (retrodigitalizowane słowniki, tekstowy korpus, frazeologija, ortografiske prawidła). Jeho čiłe wužiwanje dopokazuje, zo dopomha tuta strategija koncentrowaneje prezentacije w Serbskim instituće nadźěłanych informaciskich resursow wo serbskej rěči k tomu, zo su wone w zjawnosći derje widźomne a skutkuja ćim lěpje so na dobro rěčneje praksy. W nalěću 2016 skići so Serbskemu institutej móžnosć, wotpowědnu internetowu adresu za hornjoserbšćinu (hornjoserbsce.de /obersorbisch.de ) přewzać. Projekt měri so na koncepcionelne přihotowanje a planowanje realizacije tutoho rěčneho portala, w kotrymž maja so nastawace (DOW) a hižo eksistowace žórła za tutu rěč (na př. frazeologiski słownik ) perspektiwisce na podobne wašnje zjimać a prezentować.

Wobdźěłarjo projekta: Sonja Wölkowa (koordinacija), Fabian Kaulfürst, Anja Pohontsch, Marcin Szczepański

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin