Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Přinošk Jakuba Barta-Ćišinskeho k wutworjenju jednotneje hornjoserbskeje spisowneje rěče

W projekće je so prozes konsolidacije jednotneje hornjoserbskeje spisowneje rěče w 19. lětstotku wopisował, přičimž bě ćežišćo skutkowanje Jakuba Barta-Ćišinskeho (1856–1909). Dźěło wobsahuje analyzu teoretiskich nahladow basnika wo serbskej rěči kaž tež přepytowanje jich praktiskeho přesadźenja w spisowaćelskim dźěle Ćišinskeho. Rjad aspektow je wažny za aktualnu rěčnopragmatisku diskusiju. Aktualne slědźenja na polu teorije spisowneje rěče mjez druhim w ruskim a čěskim rěčespyće tworja wuchadźišćo přepytowanja.
Wobdźěłarka: Jana Šołćina

2.12.2017 Konferenca „Transformacija Łužicy ̍ po wuhlu ̍ a Serbja“ w Choćebuzu

Nowe wudaće: Spisy Serbskeho instituta 64

Lubina Malinkowa "Um der Wenden Seelenheyl hochverdient ─ Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf"

24.10.2017 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin