Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Přinoški k rěčnej kulturje hornjoserbšćiny „Rěčny kućik“
Wot lěta 2002 wuhotuja wobdźěłarki projekta w Serbskim rozhłosu w MDR rěčnokulturnu seriju wusyłanjow „Rěčny kućik“. Přewažnje w formje glosow so tu mj. dr. nowe leksemy popularizuja, rěčne zmylki diskutuja abo pochad słowow a rěčnych wobrotow wujasnjuje. Mjeztym je so někak 200 přinoškow wusyłało a zdźěla tež w interneće wozjewiło. Na nastork Ludoweho nakładnistwa Domowiny je so wuběrk tajkich přinoškow z „Rěčneho kućika“ w zběrniku "Z labyrinta serbšćiny " wozjewił, zo by so trajna přistupnosć w ćišćanej formje zmóžniła.

Wobdźěłarki: Sonja Wölkowa (nawod), Anja Pohončowa , Jana Šołćina

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin