Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

SERWIS


Rěčne poradźowanje

Sobudźěłaćerjo rěčespytneho wotrjada poradźuja Was, jeli maće prašenja nastupajo prawe hornjo- a delnjoserbske rěčne formy. Za komunalne a komercielne zarjadnišća poskićamy pomoc za prawe serbske napisy na dróhowych, wjesnych abo měšćanskich a dalšich informaciskich taflach.

naprašowanja k hornjoserbšćinje:
naprašowanja k delnjoserbšćinje:

Z wjetšimi přełožkami wobroćće so prošu na powołanskich přełožowarjow.
Serwis k prašenjam wo pochadźe mjenow, k dopušćenju předmjenow atd. skići Towarstwo za mjenowědu z. t.

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin