Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Projektowy modul „Referenčnej korpusaj – wutworjenje referenčneju korpusow ze zawěsćenej kwalitu za delnjo- a hornjoserbsku spisownu rěč přitomnosće jako zakład za wuwiwanje rěčnych resursow“ (projekt za srědki třećich)


Wot Załožby za serbski lud koordinowana a wot wjacorych serbskich institucijow, mjez druhim wot SI, realizowana iniciatiwa k sylnjenju prezency serbšćiny w „nowych medijach“ wjedźe k zesylnjenju potrjeby spušćomnych za kompjuter čitajomnych a tež kwantitatiwnje wuhódnoćujomnych delnjo- a hornjoserbskich rěčnych datow. Institut drje dźěła hižo wjele lět na natwarje wobšěrnych digitalnych tekstowych korpusow, tute zběrki tekstow pak su sprěnja po wědomostnych kriterijach zestajene (tak jedna so za delnjoserbšćinu wo korpus z prěnjorjadnje „historiskim“ charakterom), kiž njehodźa so bjeze wšeho jako zakład aktualnje požadanych rěčnych resursow. Zdruha njehodźeše so dotal falowacych (personalnych) mocow za manuelne a/abo techniske kontrole dla dosahaca kwalita digitalizatow docpěć. Wysoka spušćomnosć pak je wuměnjenje za wužiwanje korpusow za wuwiwanje resp. polěpšowanje prawopisnych kontrolow, referenčnych słowoskładow za wučbne srědki a pod.

Nawod projekta: Wjednistwo ramikoweho projekta "Tekstowej korpusaj delnjo- a hornjoserbšćiny" "
Sobudźěłaćerjej: Marcin Szczepański, Thomas Menzel

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin