Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

SERDIS

Sorbische digitale Wörterbücher

SERBSKE
DIGITALNE
SŁOWNIKI
Digitalizowane dwurěčne słowniki, připrawjene za datowu banku k pytanju we woběmaj rěčomaj a za specielnej leksiku.
Wobdźěłar digitalnych wersijow: dr. Jurij Brankačk, Lipsk
Podpěrany přez Serbski Institut, wotrjad Serbska centralna biblioteka/Serbski kulturny archiw.
Dotal wobdźěłane:
  • Hornjoserbsko-němski słownik Křesćana Bohuwěra Pfula
  • Hornjoserbsko-němski słownik Jurja Krala (1927)
  • Hornjoserbsko-čěski słownik (František Martínek , 2006/08)

29. 9. 2017 Zahajenska dźěłarnička syće "Historiske mjeńšinowe slědźenja"

Łužiske regionalne stawizny na web 2.0

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» dalše informacije

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin