helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
wuhlowa-jama-2_HPm_wurezk.100637-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Serbske byrgarstwo mjez narodnym wuznaćom a staćanskej loyalitu: Pěčkec Budyska rězbarska swójba mjez 1850 a 1950
Na zakładźe třoch generacijow serbskeje Pěčkec swójby, kiž běchu kamjenjećesarjo a rězbarjo w Budyšinje, matej so předstajeć žiwjenje a skutkowanje serbskeho byrgarstwa we wšelakich dobach nowšich stawiznow. Jich skutkowanje saha wot narownych kamjenjow za serbskich wótčincow, twarskeho wudebjenja cyrkwjow a wójnskich pomnikow hač k monumentalnym portretowym plastikam akademisce wukubłaneho zastupjerja třećeje generacije, Hannsa Petschki, kiž je tež wopomnjenski kamjeń (1950) za wopory nacionalsocialistiskeho knjejstwa na židowskim pohrjebnišću w Budyšinje stworił. Přez hospodarske zajimy wusko z towaršnosću wjetšiny zwjazane, wuwiwaše so skutkowanje jednotliwych zastupjerjow rězbarskeje swójby pod rozdźělnymi towaršnostnymi wuměnjenjemi mjez serbsko-narodnym angažementom a politiskim připodobnjenjom. Wuměłske aspekty pomnikoweho rězbarstwa Pěčkecow staja so do zwiska z wotpowědnymi časowymi zjawami a wuwićom.

Wobdźěłarka: dr. Marija Měrćinowa

21.02.2018 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

3. měrc 2018 - Dźeń wotewrjenych durjow w Serbskim kulturnym archiwje a Serbskej centralnej bibliotece

Archiw a biblioteka přeprošujetej na wjedźenje w serbskej a němskej rěči kaž tež na předstajenje historiskeho filma wo brigadowanju a twarje Serbskeho domu.

19.-21. apryl 2018 konferenca Slědźerski design 4.0

ISGV w Drježdźanach z přinoškami Serbskeho instituta

Lětopis 2017/2 wušoł

Z přinoškami mjezynarodneje konferency "Dimensije kulturneje wěstoty pola etniskich a rěčnych mjeńšinow" 2016

13.-28. julija 2018 Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu

Přizjewjenja wotnětka móžne

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin