Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Serbske drasty a jich dźensniše wužiwanje


Serbske drasty su znamjo etniskeho přirjadowanja a wuznaća; w njej chodźa žony, kotrež su serbskeho pochada, serbsce rěča a ze serbskej drastu swoju etnisku identitu zjawnje pokazuja. Wšelakore studije pak su dopokazali, zo njeje nošenje serbskeje drasty wjace samozrozumliwje zwjazane z wobknježenjom serbskeje rěče abo ze serbskim pochadom. Nimo staršich stajnych drastynošerkow woblěkaja so tež holcy a žony, kotrež serbsce njerěča a njejsu serbskeho pochada, k wšelakorym kulturnym, nabožnym abo politiskim składnosćam serbsku drastu. Wone steja w srjedźišću projekta. Praša so, kak wone wo serbskej drasće mysla, čehodla su so za tutu drastu rozsudźili a kotre kulturne a institucionelne wuměnjenja su to spěchowali resp. haćili.

Wobdźěłarka: dr. Ines Kellerowa

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin