Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Slawistiska bibliografija
Anja Pohončowa je wot septembra 2008 čłonka Komisije za linguistisku bibliografiju při mjezynarodnym komiteju slawistow, při čimž je wona zamołwita za zapřijeće sorabistiskich publikacijow a za zestajenje a hladanje lisćiny hornjo- a delnjoserbskich klučowych słowow.
W nadawku komisije w Instituće za slawistiku Pólskeje akademije wědomosćow realizowany kooperaciski projekt „iSybislaw“ je jako specialistiska bibliografija noweho typa koncipowana, kotraž skići jako datowa banka w interneće bohate informacije (mjez druhim klučowe słowa, anotacije) wo najnowšej rěčespytnej fachowej literaturje (wot lěta 1992). Z tym zmóžnja so zaměrne pytanje, kotrež wjedźe k přiměrjenym a dokładnišim wuslědkam. Zapřijeće sorabistiskich publikacijow do njeje spěchuje widźomnosć sorabistiki w mjezynarodnym wědomostnym swěće.
W kooperaciji z uniwersitu w Amsterdamje wobdźěła A. Pohončowa sorabistiske rěčespytne publikacije tež za Brill Linguistic Bibliography Online , kotraž nastawa pod patronatom Stajneho mjezynarodneho komiteja linguistow . Dokelž jedna so w tutym padźe wo najaktualniše publikacije, móža so tute informacije po wěstej modifikaciji tež do systema iSybislaw přewzać.

Wobdźěłarka: dr. Anja Pohončowa

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin