Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Slepjanska/Slěpjańska wosada - kulturna krajina w strukturnej změnje


Wosebity wuznam přisudźi so w Krajnym wuwićowym planje Sakskeje 2013 "škitej a wuwiću kulturnych krajinow z regionalnje typiskimi swojoraznosćemi, kotrychž historiske wuwiće hodźa so dožiwić". Při tym wuzběhny so tohorunja "připóznaće a zesylnjenje lokalnych a regionalnych identitow, tež z wobkedźbowanjom wosebitych zajimow serbskeho ludu" jako wodźacy wobraz k wuwiću Swobodneho kraja Sakskeje jako žiwjenskeho, kulturneho a hospodarskeho ruma.
Projekt chce trěbne ramikowe wuměnjenja za definiciju Slepjanskeje/Slěpjańskeje wosady jako historisce zrosćenu kulturnu krajinu pruwować. Wuchadźejo z poměra mjez čłowjekom, kulturu a krajinu stajeja so centralne slědźenske prašenja za trajnym a transkulturelnym wobchadźenjom ze zhromadnym wobsydstwom, z materielnym kaž tež z imaterielnym herbstwom regiona.

Wobdźěłar: dr. Fabian Jacobs

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin