Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Słowotwórba w hornjoserbšćinje
Wopisowanje słowotwórby wobmjezuje so dotal w hornjoserbšćinje na někotre přinoški, kotrež so na wěste jednotliwe aspekty koncentruja resp. předstajeja jenož krótki přehlad (T. Lewaszkiewicz, M. Krječmar, F. Michałk, H. Šewc). Porno tomu pobrachuje teoretisce fundowana cyłkowna analyza. Projekt wobmjezuje so tuchwilu na słowotwórbu substantiwow ze zaměrom analyzować substantiwiske deriwaty po wšelakich kriterijach, na př. hladajo na semantiske skupiny.

Wobdźěłarka: Anja Pohončowa

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin