Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Stawizny Serbow w 20. lětstotku: poćahi a splećenosće. Łužica jako rum mjezynarodneho zetkawanja


Po wozjewjenju zběrnika „Zwischen Zwang und Beistand“ (2003) a nowych stawizniskich slědźenjach we wobłuku Serbskeho kulturneho leksikona (2014) wobjednawaja sobudźěłaćerjo instituta a eksterni partnerojo projekta wšelake temowe wobłuki w jednotliwych studijach, při čimž tworja prašenja wo mjezynarodnych poćahach a splećenosćach Serbow metodiski zakład. Zaměr je spisanje serbskich stawiznow w 20. lětstotku pod nowymi aspektami. Hladajo na dotalne slědźenja a aktualne projekty wěnuja so předwidźane studije slědowacym ćežišćam: cezury, ale tež kontinuita rěčneje a mjeńšinoweje politiki; wuwiće cyrkwinskeje a kubłanskeje politiki w Hornjej a Delnjej Łužicy; žiwjenske wuměnjenja a kultura wšědneho dnja w „dobje němskeju diktaturow“; poćahi a splećenja mjez Hornjej a Delnjej Łužicu; asimilaciske procesy na pozadku industrializacije a modernizacije towaršnosće. Wosebje zajimawy je při tym wliw němskeju diktaturow na Serbow.

Nawod projekta: dr. Edmund Pjech a dr. Pětš Šurman
Sobudźěłaćerjo: dr. Michael Richter , Annalena Schmidt , dr. Annett Brězanec

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin