Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

STEPHANIE BIERHOLDT

PROJEKT:
Wobydlerstwo w stawnym knjejstwje Mužakow w času zažneje a wysokeje industrializacije (1850–1910). Přirunanje žiwjenskeho wobswěta mjez serbskimi a němskimi dźěłaćerjemi w přemysłowych předewzaćach (disertacija)
ŽIWJENOBĚH
1987nar. w Grodku
2007abitura na gymnaziju „Konrad Zuse“ we Wojerecach
2007–2013studij “kultura a technika” na uniwersiće w Choćebuzu
2013–2014 sobudźěłaćerka pola Serbskeho kulturneho turizma z.t.
wot septembra 2014 doktorandka w Serbskim instituće

DŹĚŁOWE WOBŁUKI

  • Hospodarske a regionalne stawizny sewjerneje Horneje Łužicy
  • Kulturne a socialne stawizny
  • Wšědny dźěłowy dźeń w dobje industrializacije

Přednoški
  • Serbska identita za čas wuchodołobjowskeho kublerskeho knjejstwa, přednošk na wustajeńcy “Serbska hola - slědy w pěsku“ w Serbskim muzeju Budyšin, nowember 2012

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin