helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
wuhlowa-jama-2_HPm_wurezk.100637-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Wizuelne wopominanske kultury. Serbskosć mjez narodnym narokom a „kičom“
Kotre poćahi eksistuja mjez identitu a kolektiwnym dopominanjom Serbow a kotru rólu hraja při tym wobrazy? Předmjet studije su konstrukcije zańdźenosće we wobrazowych medijach. Motiwy słuža při tym jako ikonografiske nošaki symbolow wopominanskich kulturow, kotrež wuskutkuja so na identitu a tworja zdobom myty . Tute maja so wědomostnje dekonstruować. Wopominanje podleži wěstej dynamice, kotraž wurosće ze wšelakorych mjez sobu konkurowacych polow. Tute maja so we wšelakich časowych wotrězkach přepytować. Zajimawe budźe prašenje, na kajke wašnje so w přitomnosći narodna identita z pomocu symbolow a narodnych stereotypow definuje. Při tym měł so fenomen „kič“ ze swojimi připadnymi abo z wotmysłom wuwołanymi prowokacijemi wobkedźbować.
Tematika wopominanskich kulturow njewobmjezuje so jenož na wizuelne polo, ale steji tež we fokusu podobnych diskusijow pola historikarjow a kulturnych wědomostnikow. Interdisciplinarny projekt Serbskeho instituta „Serbske městnosće wopominanja w modernje“ tomu wotpowěduje.

Wobdźěłarka: dr. Marija Měrćinowa

21.02.2018 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

3. měrc 2018 - Dźeń wotewrjenych durjow w Serbskim kulturnym archiwje a Serbskej centralnej bibliotece

Archiw a biblioteka přeprošujetej na wjedźenje w serbskej a němskej rěči kaž tež na předstajenje historiskeho filma wo brigadowanju a twarje Serbskeho domu.

19.-21. apryl 2018 konferenca Slědźerski design 4.0

ISGV w Drježdźanach z přinoškami Serbskeho instituta

Lětopis 2017/2 wušoł

Z přinoškami mjezynarodneje konferency "Dimensije kulturneje wěstoty pola etniskich a rěčnych mjeńšinow" 2016

13.-28. julija 2018 Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu

Přizjewjenja wotnětka móžne

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin