Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Wizuelne wopominanske kultury. Serbskosć mjez narodnym narokom a „kičom“
Kotre poćahi eksistuja mjez identitu a kolektiwnym dopominanjom Serbow a kotru rólu hraja při tym wobrazy? Předmjet studije su konstrukcije zańdźenosće we wobrazowych medijach. Motiwy słuža při tym jako ikonografiske nošaki symbolow wopominanskich kulturow, kotrež wuskutkuja so na identitu a tworja zdobom myty . Tute maja so wědomostnje dekonstruować. Wopominanje podleži wěstej dynamice, kotraž wurosće ze wšelakorych mjez sobu konkurowacych polow. Tute maja so we wšelakich časowych wotrězkach přepytować. Zajimawe budźe prašenje, na kajke wašnje so w přitomnosći narodna identita z pomocu symbolow a narodnych stereotypow definuje. Při tym měł so fenomen „kič“ ze swojimi připadnymi abo z wotmysłom wuwołanymi prowokacijemi wobkedźbować.
Tematika wopominanskich kulturow njewobmjezuje so jenož na wizuelne polo, ale steji tež we fokusu podobnych diskusijow pola historikarjow a kulturnych wědomostnikow. Interdisciplinarny projekt Serbskeho instituta „Serbske městnosće wopominanja w modernje“ tomu wotpowěduje.

Wobdźěłarka: dr. Marija Měrćinowa

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin