Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Wliw němčiny na gramatisku strukturu słowjanskich rěčow (zběrnik mjezynarodneje konferency Serbskeho instituta, 14.–15. 10. 2011 w Choćebuzu)

Za wobě serbskej spisownej rěči a hišće bóle za jeju njestandardne warietety ma wuski a lětstotki trajacy rěčny kontakt z němčinu wulki wuznam. Tohodla su prašenja němsko-słowjanskeho rěčneho kontakta a mjezsobneho wliwa stajnje prezentny aspekt při přeslědźenju serbšćiny. Runje němčina jewi so w Europje w mnohich padach jako kontaktna rěč a hraje wosebje za rjad słowjanskich rěčow wotpowědnu rólu. Němsko-serbska kontaktna situacija ma w tutym konteksće přez hižo 150 lět knježacu dwurěčnosć nimale wšěch nošerjow serbšćiny wěstu specifiku. Z pomocu přirunowanja hodźa so paralele a rozdźěle namakać, kotrež móža přinošować k wujasnjenju mechanizmow skutkowanja zjawow rěčneje interferency.
Konferenca, kotruž wuhotowaštej Budyski rěčespytny wotrjad a Choćebuski wotrjad za delnjoserbske slědźenja zhromadnje, wěnowaše so wosebje rěčnym wliwam we wobłuku gramatiki. Něhdźe 20 konferencnych přinoškow, w kotrychž wobjednawachu so nimo hornjo- a delnjoserbšćiny hišće dalše šěsć słowjanskich rěčow w kontakće z němčinu, maja so w zběrniku wudać, z čehož móža dalše nastorki za wědomostny diskurs k tematice wočakować.

Wobdźěłarjej: Hauke Bartels , Sonja Wölke

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin