Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Wulki inwentar serbskich kulturnych pomnikow


Jako zakład za hódnoćenje a škit serbskich kulturnych pomnikow so wot Serbow kaž wot pomnikoškitarjow hižo dołho pomina zestajenje wotpowědneje lisćiny. Tutomu žadanju wotpowěduje lěta 2000 w Serbskim instituće zahajena inwentarizacija serbskich kulturnych pomnikow. Zaměr projekta je systematiske zapisowanje a hódnoćenje materielnych swědkow serbskich kulturnych stawiznow w lisćinje serbskich kulturnych pomnikow. Ke kóždemu zapisanemu objektej so dokumentacija w słowje a wobrazu wudźěła, kotraž objekt wopisuje a jeho stawizny a wuznam předstaji. Nimo toho přewjedu so na praksu wusměrjene aktiwity, kiž słuža hladanju a zdźerženju serbskich kulturnych pomnikow, kaž nawodnistwo wuběrka za serbske pomniki při Maćicy Serbskej, poradźowanje w prašenjach serbskich kulturnych pomnikow, iniciěrowanje a přewodźenje restawraciskich projektow kaž tež zjawnostne dźěło.

Wobdźěłarka: Trudla Malinkowa

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin