Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

DR. RICHARD BIGL

PROJEKTY:
 • Wutwar datoweje bazy za hornjoserbsku prawopisnu kontrolu
 • Modul za dźělenje złóžkow za hornjoserbsku prawopisnu kontrolu


» e-mail
ŽIWJENJOBĚH
1992–1995
bakkalaureatski studij wučerstwa francošćiny za zakładny schodźenk na Karlowej uniwersiće w Praze (UK)
1994–2000
magisterski studij sorabistiki a polonistiki na UK z pobytami na Waršawskej, Jagiellonskej a Lipšćanskej uniwersiće
2000–2001
wudawar internetoweho wudaća srjedźnočěskich „Dźenikow Bohemia“
2001–2004doktorski studij słowjanskeje filologije na UK z dwuměsačnym pobytom na uniwersiće Lomonosowa
2004promocija na phD z disertaciju „Nominalna deklinacija substantiwow pola Jurja Hawštyna Swětlika“
2005–2006, 2008–2011
bibliotekar Słowjanskeje knihownje w Praze
2006–2007
lektor čěšćiny na uniwersiće w Banjej Luce
2011–2013redaktor kulturneho měsačnika Rozhlad
2013–2016sobudźěłaćer Serbskeje centralneje biblioteki za bibliografiju a digitalizaciju
wot junija 2016wědomostny sobudźěłaćer w rěčespytnym wotrjedźe Serbskeho instituta

DŹĚŁOWE WOBŁUKI

 • ličakowy program prawopisneje kontrole
 • historiska gramatika serbskeje rěče

PUBLIKACIJE


Knihi
 • Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování, Praha 2013, 137 s. (= Acta Universitatis Carolinae, Philologica monographia; CLXVII)

Nastawki
 • Sprócniwi bywaju sprócniši njesprócnych, w: Rozhlad 66 (2016) 9, s. 35–36 (Naša rěč)
 • Dvojné a množné číslo bezrodých zájmen v minulosti lužické srbštiny, w: Slavia Occidentalis 65, Poznań 2008, s. 37–44
 • Wuwucowanje sorabistiki na Karlowej uniwersiśe wot powołanja Černego do nastaśa wurědnego stoła, w: Praha a Lužičtí Srbové : sborník mezinárodní vědecké konference, Praha 2005, s. 179–189
 • Katedra nadzwyczajna języka i piśmiennictwa łużyckiego na Uniwersytecie Karola (1933–1939), w: Pro Lusatia 3–4 (2004–2005), s. 50–57
 • Rozeznawanje č a ć w Swětlikowych sćeńskich a spěwarskich, w: Pro Lusatia 3–4 (2004–2005), s. 9–16
 • Nepravopisné reformy lužické srbštiny po druhé světové válce, w: Slavia 73 (2004) 3, s. 263–266
 • Język Margity Heinrichowej, w: Zeszyty Łużyckie 34, Warszawa 2002, s. 72–74
 • Východní Lužice : půlstoletí ve slovanském státě, w: Slovanský přehled LXXXIII (1997) 4, s. 457–464
 • Lužičtí Srbové v okrese Sokolov, w: Česko-lužický věstník VII (1997) 7–8, s. 43
 • Svaz Lužických Srbů v ČSR : místní skupina Sokolov 1947–1950, w: Slovanský přehled LXXXII (1996) 3–4, s. 287–294

Recensije a rozprawy
 • Schlagwort: Wendisch. historische Tondokumente sorbischer/wendischer Kultur, Cottbus 2016, w: Rozhlad 66 (2016) 10, s. 24–25
 • Juliana Kaulfürstowa: Płachta pełna hulicowańkow. Slěpjańska serbšćina w słowje a pismje, Slepo 2015, w: Rozhlad 66 (2016) 2, s. 24–26
 • А. Ф. Журавлев a kolektiw: Этимологический словарь славянских языков 39, Москва 2014, w: Rozhlad 65 (2015) 9, s. 24–26
 • Katja Brankačkec: Distribution und Funktionen von Vergangenheitsformen im älteren Obersorbischen, Frankfurt am Main 2014, w: Rozhlad 65 (2015) 5, s. 29–30
 • Franc Šěn: Serbska poezija 58. zažni romantikarjo, Budyšin 2012, w: Rozhlad 63 (2013) 11, s. 21–22
 • Maćica kulturnu politiku wobjednała, w: Rozhlad 63 (2013) 4, s. 35–36
 • Ivo Pospíšil a kolektiw: Sorabistika. metodologie, zkušenosti a budoucí směřování, Brno 2011, w: Rozhlad 62 (2012) 12, s. 22–23
 • Fabian Kaulfürst: Studije k rěči Michała Frencla, Budyšin 2012, w: Rozhlad 62 (2012) 7/8, s. 51–53
 • Ernst Eichler, Christian Zschieschang: Die Ortsnamen der Niederlausitz östlich der Neiße, Stuttgart 2011, w: Rozhlad 62 (2012) 5, s. 29–31
 • Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje, w: Rozhlad 62 (2012) 4, s. 32–33
 • Gerald Stone: The Göda Manuscript 1701, Bautzen 2009, w: Česko-lužický věstník 20 (2010) 7/8, s. 54–55
 • Libuše Hrabová: Stopy zapomenutého lidu. obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, České Budějovice 2006, w: Rozhlad 58 (2008) 6, s. 213–215
 • 275 lět serbska biblija, w: Slavia 73 (2004) 1, s. 108–109
 • Timo Meškank: Retrogradny słownik hornjoserbskeje rěče, Berlin 2001, w: Česko-lužický věstník 11 (2001) 7/8, s. 52–53

Přełožk
 • Pětr Janaš: Dolnosrbská mluvnice, Praha 2011, 306 s.

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin