Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

LĚTNI KURS ZA SERBSKU RĚČ A KULTURU WOT 13. DO 28. JULIJA 2018 W BUDYŠINJE


Internationaler Sommerferienkurs
für sorbische Sprache und Kultur
vom 13. bis 28. Juli 2018
in Budyšin/Bautzen
International Summer Schools
in Sorbian Language and Culture
from 13. to 28. July 2018
in Budyšin/Bautzen

Připowědźenje

Serbski institut přihotuje za Was za lěto 2018 (wot 13. do 28. julija) Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu.
Přizjewić móžeće so na tutej stronje wot decembra 2017.

Bychmy so wjeselili, jeli byšće naš plakat wupowěsnyli resp. přez nowe medije rozdźělowali. PDFka wobsahuje najprjedy delnjoserbsku, potom hornjoserbsku a potom němsku wersiju plakata.
download


Profil kursa

Poskitk:
  • Hornjo- a delnjoserbske rěčne zwučowanja za započatkarjow a pokročenych
  • Rěčespytne, stawizniske, kulturnostawizniske a ludowědne čitanja a specialne kursy
  • Ekskursije ke kulturnohistorisce wažnym městnosćam Łužicy
  • Zetkawanje ze serbskej kulturu a jeje wuměłcami

Přeprošeni su:
  • Studenća, docenća a profesorojo slawistiki, kaž tež posrědnicy, přełožowarjo, wuměłcy.

Přizjewjenje

Tuchwilu njeje hišće móžno so přizjewić.

Nóclěh a zastaranje

Nóclěh a połne zastaranje budźe w internaće Serbskeho gymnazija. Tak hodźi so dosahacy kontakt ze serbšćinu zaručić.

Prašenja

Jeli maće prašenja, wobroćće so na dr. Fabiana Kaulfürsta

Lětni kurs 2018
Serbski institut / Sorbisches Institut
Dwórnišćowa / Bahnhofstr. 6
D-02625 Budyšin / Bautzen

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin