Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Prawopisne warianty

Teksty, kotrež stajimy k dispoziciji, nimaja jednotny prawopis. Wjetšina drje wotpowěduje (wothladajo wot zmylkow) dźensnišej ortografiji. Su pak tež starše teksty, w kotrychž namakaja so wšelake prawopisne warianty. Tu namakaće tabulku, kotraž dokumentuje najwažniše warianty, na kotrež měło so při pytanju dźiwać, jeli maja so tež starše žórła wobkedźbować.

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin