Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Regularne wurazy

Korpus HOTKO njeje lematizowany, to rěka zo njejsu słowne formy zakładnym słowam kaž słowniku přirjadowane. Hdyž chcemy namakać wšelake formy samsneho słowa abo tež na př. wšitke słowa z wěstym zakónčenjom, móžemy k wolóženju pytać z pomocu regularnych wurazow. Při tym wužiwaja so wěste znamješka takrjec kaž jokery – narunanja za wjacore móžne pismikowe kombinacije. Za wužiwanje regularnych wurazow dyrbi so w pytanskej mašinje ÚČNK jako "Query type" wubrać "Phrase".

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin