Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

SOBUDŹĚŁAĆERJO/SOBUDŹĚŁAĆERKI


Wědomostno-techniscy sobudźěłaćerjo/wědomostno-techniske sobudźěłaćerki

Hanaróža Šafratowa, dipl. bibl.
skazanki, dochad časopisow, hladanje wobstatkow, dalokowupožčowanje, zjawnostne dźěło
annerose.schaffrath@serbski-institut.de
Doreen Kopjenec
dochad knihow, bibliotekski katalog, słužba w čitarni, poradźowanje wopytowarjow, wupozčowanje
doreen.kopjenec@serbski-institut.de
Marhata Deleńkowa
fotowy archiw
marhata.delenkowa@serbski-institut.de
Borbora Šołćina
medijowy archiw
barbara.scholze@serbski-institut.de
Beata Zyndźic - w maćernym dowolu
digitalizacija, wuměna spisow
beate.sende@serbski-institut.de
Josefina Rachelic
wuměna spisow
josefina.rachelic@serbski-institut.de
Jan Kraljan.kral@serbski-institut.de

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin