Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Hornjoserbski frazeologiski słownik w interneće

Žórła słownika

Material je so zběrał na troje wašnje: Prěni krok bě manuelna ekscerpcija žórłow. K wudospołnjenju sćěhowaše computerowa rešerša w elektroniskim tekstowym korpusu hornjoserbšćiny w Serbskim instituće (EK). Nimo toho je so wužiwała kartoteka Němsko-hornjoserbskeho słownika w Serbskim instituće (KNHS).

Jako žórła słownika su so wužiwali sćěhowace typy tekstow:

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin