Logo des Sorbischen Instituts


Institut pśeslěźujo rěc, stawizny a kulturu Serbow w Górnej a Dolnej Łužycy a zaběra se z pśirownujucym pśeslěźowanim mjeńšynow.
wěcej zgóniś

 

Pšosym wuzwólśo sebje žyconu rěc

Nowosći ze Serbskego instituta

Obersorbische Lehrbücher
09.05.2022

Ludźo z cyłeho swěta chcedźa serbsce wuknyć górnoserbski

Hižo 25 přizjewjenjow z 8 krajow je za Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta w Budyšinje dóšło. Nimo zajimcow z Čěskeje, Pólskeje a Němskeje chcedźa so tež ludźo z Francoskeje, Italskeje, ale tež z Benina a Japanskeje na kursu wobdźělić. Z tym je hižo połojca městnow wobsadźena.
wěcej zgóniś
Wótnožka Chóśebuz
20.04.2022

Wupisanje dweju wědomnostneju sobuźěłaśerjowu na pólu rewitalizacije dolnoserbskeje rěcy (m/ž/d)

Serbski institut pyta k 01.07.2022 za Chóśebuz dweju wědomnostneju sobuźěłaśerjowu / dwě wědomnostnej sobuźěłaśeŕce na pólu rewitalizacije dolnoserbskeje rěcy (m/ž/d). Cas procowanja: 15.05.2022.
wěcej zgóniś
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
18.03.2022

Załožba Volkswagenstiftung spěchuje sorabistiku z 1 milionom eurow górnoserbski

Nowy kooperaciski projekt "Integrated Digital Sorbian Studies" Serbskeho instituta a TU Drježdźany ma so w meji 2022 započeć (doba projekta: šěsć lět). Přez projekt budźe sorabistika jako tak mjenowany mały předmjet na TUD widźomniša, lěpje integrowana a splećena.
wěcej zgóniś

Dalšne nowosći Serbskego instituta