helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
publikacije-IV.100035-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

HYBRIDNE SWĚTY


„Našoswět“ – „druhoswět“ (S. Rushdie), hranica mjez nimaj a jeje překročenja, jeje drjebjenje, mjezyrumy, mjezsobne zwiski, pak-pak- kaž tež a-konstelacije, nastaće nowych aliancow – kajke koncepty wo tym znajemy? Kajke socialne procesy, institucije, rumy, medije, kajcy akterojo a kajke politiske nahlady su při tym měrodajne? Kak wobchadźa so z diferencu a podobnosću, hinakosću a zwjazanosću w towaršnosćach? Z tutymi prašenjemi je diskusijne polo rjada narysnjene. Při tym móže so zapřijeće "hybridnych swětow" runje tak na etniju, narodnosć a teritorialnosć poćahować kaž na ród, generaciju, kubłanje abo powołanje, ale tež na wuměłske formy a medijowe swěty. Awtorojo a awtorki rjada chcedźa teoretiske a empiriske fakty zhromadźić a zwjazać, zo bychu z tym šěroku zjawnu debatu zmóžnili.

Dotal su wušli
zwjazk 8Ines Keller/Fabian Jacobs (Hrsg.)
Das Reine und das Vermischte – 15 Jahre danach
Festschrift für Elka Tschernokoshewa
Münster-New York: Waxmann 2015
396 Seiten, broschiert, mit Grafiken von Maja Nagel
zwjazk 7Elka Tschernokoshewa/Ines Keller/Fabian Jacobs (Hrsg.)
Einheit in Verschiedenheit
Kulturelle Diversität und gesellschaftliche Teilhabe von Minderheiten auf dem Prüfstand
Münster-New York: Waxmann 2015
240 Seiten, broschiert, mit Grafiken von Maja Nagel
zwjazk 6Elka Tschernokoshewa/Fabian Jacobs (Hrsg.)
Über Dualismen hinaus
Regionen – Menschen – Institutionen in hybridologischer Perspektive
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2013
334 S., mit Grafiken von Maja Nagel
zwjazk 5Elka Tschernokoshewa/Ines Keller (Hrsg.)
Dialogische Begegnungen
Minderheiten – Mehrheiten aus hybridologischer Sicht
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2011
346 S., mit Grafiken von Maja Nagel
zwjazk 4Elka Tschernokoshewa/Udo Mischek (Hrsg.)
Beziehungsgeflecht Minderheit
Zum Paradigmenwechsel in der Kulturforschung/Ethnologie Europas
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2009
150 S.
zwjazk 3Elka Tschernokoshewa/Marija Jurić Pahor (Hrsg.)
Auf der Suche nach hybriden Lebensgeschichten
Theorie, Feldforschung, Praxis
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2005
296 S., 3 Abbildungen
zwjazk 2Elka Tschernokoshewa/Dieter Kramer (Hrsg.)
Der alltägliche Umgang mit Differenz
Bildung – Medien – Politik
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2001
206 S.
zwjazk 1Elka Tschernokoshewa
Das Reine und das Vermischte
Die deutschsprachige Presse über Andere und Anderssein am Beispiel der Sorben
Münster-New York-München-Berlin: Waxmann 2000
199 S.

Skazanki přijimuje:

Smolerjec kniharnja
Sukelnska 27
D-02625 Budyšin
telefon: 03591 / 577288
e-mailka: buchhandlung@domowina-verlag.de

Zarjadowanja & nowiny

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN